• Engelskafranskatyskaitalienskaspanska
 • ANSÖK INDISKT VISUM

Den ultimata guiden till indiskt e-visum för företag

Uppdaterad den Feb 13, 2024 | Indiskt visum online

Det indiska affärsvisumet, även känt som e-företagsvisumet, är en typ av elektronisk resetillstånd som tillåter individer från berättigade länder att besöka Indien av olika affärsrelaterade skäl. Detta eVisa-system lanserades 2014 för att förenkla visumansökningsprocessen och locka fler utländska besökare till Indien.

Indien är ett land som står inför snabb globalisering och modernisering. Dessutom expanderar landet också sin ekonomi och sina marknader i högsta hastighet. Marknaderna har blivit bredare och fria. Med liberaliseringen av ekonomin har Indien fått möjlighet att hänge sig åt världshandeln och även få de bästa fördelarna med världshandeln.

Indien, med den snabba tillväxten och utvecklingen i dess ekonomi och marknader, har blivit ett viktigt handelsnav på den internationella marknaden. Det har också blivit ett nav för de globala affärs- och handelsmarknaderna. Indien är ett land med gott om affärs- och handelsresurser.

På grund av detta erbjuder det enorma mängder specialiserade affärs- och kommersiella möjligheter till olika nationer för att ägna sig åt handel och andra kommersiella aktiviteter med dem. Indien har inte bara en ständigt växande ekonomi och handel/företagsmarknad, utan har också kvantitativa naturresurser och kvalificerad arbetskraft.

Om man lägger till allt detta, rankas Indien lätt som ett av de bästa länderna för affärer tillsammans med rese- och turismsektorn. Indien har oundvikligen blivit en av de mest lukrativa och attraktiva nationerna för affärs- och handelsaktiviteter för handlare och affärsmän från olika nationer globalt. 

Individer och företag/kommersiella organisationer från hela planeten vill ta ett dyk in i Indiens affärssektor och bedriva kommersiell verksamhet med landets affärsexperter.

Eftersom individer som kommer in i landet från olika nationer måste ha ett giltigt visum för att komma in i landet, har den indiska regeringen infört ett elektroniskt resetillståndsdokument som kallas det indiska elektroniska visumet eller det indiska e-visumet.

Det indiska e-visumet kommer att göras tillgängligt för resenärer från olika nationer för fem huvudändamål med många fler syften under varje kategori som enligt följande: -

 • Indiskt e-visum för resor och turism.
 • Indiskt e-visum för affärsändamål.
 • Indiskt e-visum för medicinska ändamål.
 • Indiskt e-visum för medicinska ändamål.

Namnen på visum som är associerade med varje ändamål är följande:

I det här inlägget kommer vi att tillhandahålla information om det indiska affärse-visumet som är avsett för att ägna sig åt affärs- och kommersiella aktiviteter i Indien. Detta visum kan erhållas helt online eftersom det är en elektronisk resetillstånd.

Inga sökande kommer att behövas för att besöka en indisk ambassad eller konsulatkontoret för att få ett indiskt e-visum av något slag. Detta inkluderar det indiska Business E-visumet också! Låt oss veta mer om det!

Det indiska elektroniska visumet, även känt som Indisk elektronisk resetillstånd, är ett juridiskt dokument som ger utlänningar inresa och fri rörlighet i hela Indien. Besökare som innehar detta visum kan utforska Indiens berömda turistattraktioner, engagera sig i affärsaktiviteter och vara volontär för juridiska skäl i upp till en månad.

Vad är arbetsmetoden för det indiska e-visumet för företag

Affärsmän och affärskvinna som vill komma in i landet med Indian Business E-Visa för att bedriva affärsverksamhet och kommersiell verksamhet bör vara medveten om följande information och detaljer innan de fortsätter med påbörjandet av Indian Business E-Visa-ansökan: 

 1. Det indiska affärse-visumet, precis som de andra typerna av indiska e-visum, kan inte konverteras till någon annan typ av visum. Eller så kan den inte förlängas längre än dess giltighetstid också.
 2. Varje sökande kommer att tillåtas att ansöka om ett indiskt e-visum för företag endast två gånger på trehundrasextiofem dagar. Detta innebär att varje år endast två indiska Business E-visum kommer att ges till varje sökande.
 3. Det indiska E-visumet för företag är strikt avsett för att bara ägna sig åt affärs- och kommersiella aktiviteter. Sökanden kommer inte att ges tillstånd att beträda de områden i landet som anses vara begränsade områden eller kantonområdena.

Det indiska Business E-Visa kommer att tillåta affärsmannen eller affärskvinnan att njuta av ett kombinerat och totalt tillfälligt boende på hundraåttio dagar i Indien. Detta indiska E-visum med flera inträden låter resenären stanna i landet i etthundraåttio dagar kontinuerligt från det datum då de tog sin första inresa i landet. Resenären kommer också att kunna komma in i landet flera gånger med Indian Business E-Visa.

Tänk på att Indian Business E-Visa kommer att erbjudas som ett giltigt tillstånd för att komma in i landet i affärssyfte eller kommersiella avlat till resenärer och besökare över hela världen som vill tjäna pengar på den affärsverksamhet eller kommersiella verksamhet de är uppträder i landet.

De kan också delta i att göra affärer eller handla med vilken affärsman eller affärskvinna som helst i landet som har ett etablerat företag eller organisation i Indien. Eller så kan de delta i affärer med redan etablerade affärsföretag och företag i landet med motivet att tjäna vinst för sig själva och för organisationen.

De olika affärs- och kommersiella ändamål för vilka en sökande kan få det indiska affärse-visumet är följande:

1. Köpa och sälja varor och råvaror i landet. 2. Att delta i affärsmöten. Dessa möten kan vara tekniska möten. Eller försäljningsrelaterade möten. 3. Skapandet av nyfunna företag ingår också i detta visum. Plus att starta industriella satsningar kan också göras möjligt med Indian Business E-Visa i Indien.

Andra syften för vilka affärsmannen eller affärskvinnan kan komma in i landet med Indian Business E-Visa är att hålla föreläsningar relaterade till affärsverksamhet och kommersiell verksamhet, genomföra turer och träffar relaterade till affärer, anställa arbetare och anställda för kommersiella organisationer och företag, vara en del av företagsmässor och seminarier och mycket mer!

Detta är därför skälen för att den indiska Business E-Visa-sökanden kan komma in i landet med det indiska Business E-Visa.

För att få ett godkänt indiskt företagsvisum måste sökanden nödvändigtvis inneha följande dokument:

 • Ett kvalificerat pass: Utan ett giltigt pass och visum kommer ingen utländsk individ att ges inträde i landet för något ändamål. Det är därför om sökanden vill skaffa ett giltigt visum för att besöka Indien, måste de först också ha ett giltigt pass.
 • Detta pass kommer att anses vara kvalificerat för det indiska E-visumet för företag först när det har sex månaders giltighet från det datum då visumet har utfärdats till sökanden. 
 • Dessutom måste den sökande se till att han har ett pass med minst två tomma sidor. Dessa tomma sidor kommer att användas av immigrations- och gränskontrolltjänstemän. Syftet med vilket tjänstemannen kommer att använda de två tomma sidorna är att ge in- och utresestämplarna när resenären reser in i landet och även när resenären lämnar landet. Enkelt uttryckt sker detta vanligtvis vid ankomst och avresa.
 • Retur- eller vidarebiljett: Om en resenär, som inte är bosatt i Indien, reser till Indien från ett främmande land som är deras hemvist, kan de bli tvungna (det är inte obligatoriskt) att också ha en returbiljett tillsammans med biljett för att resa till Indien från det land de för närvarande vistas i.
 • Denna returbiljett måste vara från Indien till den nation som de kom från. Eller om resenären vill transitera från Indien till en annan nation, då kommer de att kunna göra det endast när de har en giltig vidarebiljett. Således kommer en returbiljett eller en vidarebiljett att vara ett nödvändigt dokument som måste innehas av sökanden för Indian Business E-Visa-ansökan.
 • Tillräckliga medel: Det är en allmän regel att om en resenär från ett främmande land reser till något annat land för något ändamål, måste de lämna in ett bevis som visar att de har tillräckligt med pengar för att stanna i landet.
 • På samma sätt kommer resenärer från främmande länder också att behöva visa bevis på att de har tillräckligt med pengar för att täcka sin resa till Indien. Detta avser främst tillräckliga medel för att resenären ska kunna täcka sina utgifter i Indien.

Dessa är de allmänna dokument som krävs för varje indisk E-Visa-typ som måste bäras av sökanden för inte bara ansökan om visum, utan för att resa från sin nation till Indien också.

Bortsett från de allmänna kraven och dokumenten kommer sökanden av Indian Business E-Visa att behöva inneha några ytterligare dokument som är nödvändiga för ansökan av Indian Business E-Visa. De ytterligare dokument som krävs är följande:

 • Ett brev för affärsinbjudan: Detta brev måste utfärdas för sökanden av företaget eller organisationen som de kommer att bedriva affärer med i Indien. Eller från vem de blir inbjudna att göra affärer i Indien. Detta brev måste innehålla en viktig komponent. Den här komponenten är det officiella brevhuvudet för organisationen eller företaget.
 • Ett visitkort: Precis som affärsbrevet måste resenären som vill få det indiska Business E-visumet också ha ett visitkort. Om du inte har ett visitkort ska du skapa en e-postsignatur med namn, e-post, beteckning, tjänstemannaadress, erbjudande-e-post, kontorslogotyp, kontorsfaxnummer etc.
 • Den som ansöker till Indian Business E-Visa kommer att krävas för att ge svar på flera frågor angående det företag som tillhandahåller affärsbrevet till sökanden. Och om organisationen som är i mottagarkanten också. 

Vilka är kraven för det indiska företagets e-visum 

De allmänna kraven för Indian Business E-Visa inkluderar en skannad kopia av de sökandes pass. Denna kopia måste markera den sökandes personliga information. Och det andra grundläggande kravet är det senaste fotot av den sökande.

Fotografiet måste skickas in enligt de regler och specifikationer som anges av den indiska regeringen. Dessa regler och föreskrifter kommer att nämnas på webbplatsen genom vilken resenären kommer att ansöka om Indian Business E-Visa.

Den som ansöker om det indiska e-visumet för företag måste se till att de har ett pass från sitt hemland som har en minsta giltighetstid på sex månader. Denna giltighet kommer att beräknas från den dag då visumet har utfärdats till den sökande.

Om passet inte har den nämnda giltigheten, är det bäst för resenären att förnya sitt pass eller skapa ett nytt och använda det för ansökningsförfarandena för indiska E-visum.

Detsamma gäller för de sökande som har pass utan två tomma sidor som är nödvändiga. 

Ett av de viktigaste kraven för det indiska affärse-visumet som måste lämnas in av varje sökande utan att misslyckas tillsammans med andra dokument är ett inbjudningsbrev eller ett affärsbrev. Detta affärsbrev måste nämna den viktiga informationen om företaget, företaget eller organisationen som den sökande kommer att bedriva affärer med.

Den vitala innehåller vanligtvis organisationens kontaktinformation som adress och telefonnummer. Dessutom kommer en e-postsignatur och organisationens webbplatslänk att uppmanas att nämnas i inbjudningsbrevet som ett obligatoriskt krav.

De sökande måste se till att de ansöker om det indiska Business E-visumet minst fyra dagar i förväg från det datum då resenären går ombord på sitt flyg till Indien. Eftersom det indiska e-visumet är ett av de snabbaste sätten att få ett indiskt visum, behöver resenären inte oroa sig för att visumet kommer för sent.

Men på grund av vissa omständigheter som kan inträffa oväntat bör resenären vara redo för förseningar i ankomsten av sina indiska E-visum.

LÄS MER:

Om du har några problem med att fylla i det indiska visumansökningsformuläret eller har tvivel i eVisa India-formuläret, eller har en betalningsförfrågan eller behov av att påskynda din ansökan, kan du kontakta Indian Visa Help Desk på den här länken. Vi svarar på din fråga inom en dag. Läs mer på Help Desk

Sammanfattning av det indiska digitala visumet för företag 

Detta är allt de sökande till Indian Business E-Visa behöver veta. Kraven, de väsentliga dokumenten, visumets varaktighet, tiden det tar att behandla visumet och mycket mer nämns i det här inlägget.

Huruvida en resenär tar inträde i Indien för att blomstra sin verksamhet. Eller oavsett om de tar inträde i landet för att etablera ett nytt företag, kommer Indian Business E-Visa alltid att betraktas som ett av de bästa alternativen som någon affärsman eller affärskvinna kan välja! Det bästa är att eftersom de indiska Business E-visumen är elektroniska visum kan de fås online själv! 

Vanliga frågor om det indiska e-visumet för företag 

Hur många dagar får en resenär stanna i Indien med Indian Business E-Visa? 

Indian Business E-Visa är ett visum för flera inresor som tillåter en resenär att stanna i landet under en period av sex månader vilket är totalt etthundraåttio dagar. Detta kommer att betraktas som giltigt från det datum då visumet började bli giltigt till det datum då visumets giltighet kommer att gå över.

Hur kan en resenär få ett indiskt företagsvisum genom att ansöka om det online? 

Passinnehavare i över hundra sextio nationer kan få ett indiskt företagsvisum genom att ansöka om det digitalt på internet. Hela ansökningsprocessen för Indian Business E-Visa kommer endast att ske online. Även för att få det godkända visumet behöver sökanden inte resa till någon ambassad eller något konsulatkontor.

I allmänhet kan det indiska Business E-visumet uppnås genom att uppfylla tre enkla steg. De tre enkla stegen är: 1. Fyll i ansökningsformuläret för Indian Business E-Visa online. 2. Bifoga och skicka in viktiga dokument. 3. Betala avgifter eller avgifter för Indian Business E-Visa online. 

Hur lång tid tar det för det indiska affärse-visumet att anlända till den sökandes e-postkorg? 

Procedurerna för Indian Business E-Visa är ganska snabbt att slutföra. Men detta kommer bara att hända om sökanden ser till att de har bifogat alla korrekta dokument med det indiska eVisa-ansökningsformuläret och även har fyllt i alla fält i det indiska eVisa-ansökningsformuläret korrekt.

De sökande till Indian Business E-Visa kommer att kunna skicka en ansökan fyra månader i förväg från det datum då de har tänkt flyga från sin nation till Indien i affärssyfte. Det är en mycket allmän aspekt av Indian Business E-Visa att anlända inom två arbetsdagar.

Men många omständigheter kan skapa hinder i visumets handläggningstid, vilket kan leda till en ökning av antalet dagar då visumet kommer in i sökandens e-postkorg. Det maximala antalet dagar under vilka sökanden kan förvänta sig att deras indiska affärs-e-visum kommer fram är fyra till sju dagar med 24 timmar som minimitiden.

Vilka dokument behöver den som ansöker om det indiska affärse-visumet för att ansöka om det indiska företagets e-visum? 

För att ansöka om Indian Business E-Visa online måste den berättigade resenären först hålla sitt pass redo. Detta pass bör ha tillräckligt med giltighet och tillräckligt med utrymmen också. Resenärerna bör också hålla senaste dokument-stil fotografier av sig själva.

Sökande från utlandet måste ha en flygbiljett tur och retur. Eller kommer att behöva ha en vidareflygbiljett från Indien till en tredje destination. Som ytterligare dokument bör den sökande ha med sig ett affärsbrev eller visitkort!

LÄS MER:

En resa till Indien står på mångas rese-bucket list, och det är en plats som verkligen kan öppna dina ögon för nya kulturer och unika områden. Läs mer på

De 10 bästa resorterna i Indien

Vad är ett indiskt Business eVisa?

Det indiska affärsvisumet, även känt som e-företagsvisumet, är en typ av elektronisk resetillstånd som tillåter individer från berättigade länder att besöka Indien av olika affärsrelaterade skäl. Detta eVisa-system lanserades 2014 för att förenkla visumansökningsprocessen och locka fler utländska besökare till Indien.

E-Business visum är det snabbaste och enklaste sättet att besöka Indien. Det eliminerar behovet av att ansöka om en fysisk visumstämpel på ditt pass eller besöka en indisk ambassad eller konsulat. Med det indiska affärsvisumet kan du komma till Indien för en rad olika ändamål, som att delta i affärsmöten, sälja eller köpa varor och tjänster, starta ett företag eller industriellt företag, genomföra turer, hålla föreläsningar, rekrytera arbetare, delta i handels- eller företagsutställningar och deltagande i sportrelaterade aktiviteter.

Du måste fylla i ett elektroniskt ansökningsformulär online och skicka in det med nödvändiga stöddokument för att ansöka om ett indiskt affärsvisum. Utländska turister kan nu ansöka i upp till 120 dagar innan deras förväntade ankomstdatum till landet eftersom det elektroniska viseringssystemets ansökningsfönster har förlängts från 20 till 120 dagar. För att undvika problem i sista minuten, rekommenderas att affärsbesökare ansöker om sina affärsvisum minst fyra dagar före planerad ankomst.

Besökare som reser in i Indien uppmanas av den indiska immigrationsmyndigheten att ansöka om ett indiskt visum online, även känt som Indiens e-visum, snarare än att besöka ett indiskt konsulat eller indiska ambassaden. Detta förenklar inte bara ansökningsprocessen utan sparar också tid och ansträngning. Dessutom är e-Visa-systemet tillgängligt för medborgare från över 180 länder, vilket gör det lättare för resenärer från olika delar av världen att besöka Indien i affärs- eller turismsyfte.

Vilka länder kvalificerar sig för Indian Business eVisa?

Från och med 2024 är det över 171 nationaliteter är berättigade för indiskt företagsvisum online. Några av de länder som är kvalificerade för det indiska affärs-eVisa är:

Australien Chile
Danmark Frankrike
Nederländerna Peru
Peru Portugal
Polen Sverige
Storbritannien Schweiz

LÄS MER:

Enligt Indian Immigration Authoritys regler för indiskt e-visum eller elektroniskt Indien-visum har du för närvarande rätt att lämna Indien på e-visum med flyg, tåg, buss eller kryssningsfartyg, om du hade ansökt om Tourist e-Visa för Indien eller Affärs-e-visum för Indien eller medicinskt e-visum för Indien. Du kan lämna Indien via 1 av nedanstående flygplats eller hamn. Läs mer på Indiska utgångspunkter och regler för e-visum

Behörighet att få ett Indian Business eVisa

Anta att du bestämmer dig för att besöka Indien i affärssyfte och funderar på att ansöka om ett indiskt affärsvisum online. I så fall finns det några behörighetskrav som du måste uppfylla.

Innan du ansöker om ett indiskt eVisa måste du ha medborgarskap i en av de 165 länder för vilka visum inte längre krävs. Om ditt land finns på den här listan kan du ansöka om ett indiskt affärsvisum online utan att besöka en ambassad eller konsulat.

Ditt syfte med besöket måste också vara relaterat till affärer, vilket kan inkludera att delta i affärsmöten, konferenser eller utforska potentiella affärsmöjligheter i Indien.

Det skulle vara bäst om du hade ett pass som är giltigt i minst sex månader efter att du kom till Indien för att ansöka om ett indiskt affärsvisum online. Dessutom måste minst två tomma sidor i ditt pass finnas tillgängliga för visumstämpeln.

Det är viktigt att komma ihåg att informationen du anger när du begär ett indiskt eVisa måste överensstämma med informationen i ditt pass. Varje oöverensstämmelse mellan de två kan leda till att din inresa till Indien försenas eller nekas, beroende på situationen.

Slutligen måste du endast resa in i Indien genom de immigrationskontrollstationer som regeringen har godkänt. De består av 5 hamnar och 28 flygplatser avsedda för denna användning.

Hur går man tillväga för att få ett indiskt företagsvisum?

Om du planerar att resa till Indien i affärssyfte är det ett enkelt och bekvämt alternativ att ansöka om ett Indian Business eVisa. För att komma igång, se till att du har alla nödvändiga dokument till hands.

Först och främst behöver du en skannad kopia av första sidan i ditt pass, vilket bör vara standard. Dessutom behöver du ett färskt färgfoto i passstorlek av ditt ansikte. Se till att ditt pass är tillgängligt i minst sex månader från inresan till Indien.

Du behöver också en fungerande e-postadress, ett betal- eller kreditkort för att betala visumansökningsavgiften och en returbiljett från ditt land (detta är valfritt). Om du ansöker om en viss typ av visum, se till att du har de nödvändiga dokumenten till hands.

Att ansöka om ett indiskt Business eVisa är enkelt och kan göras online. Du måste fylla i en onlineansökan, som bara bör ta några minuter, och välja ditt föredragna onlinebetalningssätt. Ansökningsavgiften kan betalas med valfria pengar från de 135 listade länderna via kreditkort, betalkort eller PayPal.

När du har skickat in din ansökan kan du bli ombedd att tillhandahålla en kopia av ditt pass eller ansiktsfoto. Du kan skicka in denna information via e-post eller online-eVisa-portalen. Om du mejlar informationen, skicka den till [e-postskyddad].

Efter att ha skickat in din ansökan kan du förvänta dig att få ditt Indian Business eVisa via e-post inom 2 till 4 arbetsdagar. Med ditt eVisa kan du komma in i Indien utan krångel och börja jobba.

Men innan du planerar din resa är det viktigt att notera att du som utlänning måste skaffa ett indiskt affärsvisum för att komma in i landet. Denna typ av visum krävs för affärsrelaterade besök som konferenser, möten och utbildningsprogram. Så ansök om ett indiskt affärsvisum i god tid före dina planerade resdatum.

Hur länge kan jag stanna i Indien med Indian Business eVisa?

För individer som behöver besöka Indien i affärer är Indian Business eVisa ett populärt val. Med detta visum kan kvalificerade personer ringa Indien i upp till 180 dagar, med två visum utfärdade varje räkenskapsår. Det är viktigt att komma ihåg att detta visum inte kan förlängas, så du måste ansöka om en annan typ av visum om du behöver stanna i Indien under en längre tid.

För att komma in i Indien med Indian Business eVisa måste du anlända till en av de 28 utsedda flygplatserna eller fem hamnar. Anta att du planerar att resa in i landet genom en landgräns eller en hamn som inte valts för visum. Du måste besöka en indisk ambassad eller konsulat för att få lämpligt visum. Det är också viktigt att lämna landet genom en av de auktoriserade immigrationskontrollstationerna eller ICPS i Indien.

Vilka nyckelfakta måste du veta om det indiska eBusiness Visa?

Om du planerar att resa till Indien i affärssyfte är det viktigt att känna till riktlinjerna och kraven för det indiska affärsvisumet. Först och främst är det viktigt att notera att det indiska eBusiness-visumet inte kan konverteras eller förlängas när det väl har utfärdats. Så det är viktigt att planera din resa därefter och se till att du kan slutföra alla dina affärsaktiviteter inom visumets giltighetstid.

Dessutom kan individer ansöka om två eBusiness-visum inom ett kalenderår. Så om du är en frekvent affärsresenär till Indien måste du planera därefter och se till att du håller dig inom maxgränsen.

Det är också nödvändigt för sökande att ha tillräckligt med pengar på sina bankkonton för att stödja dem under hela vistelsen i Indien. Detta beror på att du kan bli ombedd att tillhandahålla bevis på finansiell stabilitet under din visumansökningsprocess eller vid ankomst till Indien.

En annan viktig aspekt att komma ihåg är att ha med dig en kopia av ditt godkända indiska affärsvisum under din vistelse i Indien. Detta för att undvika komplikationer eller förvirring med de lokala myndigheterna och säkerställa en smidig resa.

Vidare, när du ansöker om ett indiskt affärsvisum, är det obligatoriskt att visa en retur- eller vidarebiljett. Detta för att säkerställa att du har en bekräftad plan för att lämna landet efter att ha avslutat dina affärsaktiviteter.

Ditt pass måste ha minst två tomma sidor tillgängliga för in- och utresestämplarna, och det måste vara giltigt i minst sex månader efter att du anländer till Indien.

Slutligen, om du innehar internationella resedokument eller diplomatpass kan du inte ansöka om det indiska eBusiness-visumet. Därför är det alltid bäst att kontrollera behörighetskriterierna innan du ansöker om visum.

Vad kan jag göra med e-Business visum för Indien?

E-Business visum för Indien är ett elektroniskt auktoriseringssystem utformat för utländska medborgare som vill komma till Indien för affärsrelaterade ändamål.

Det indiska affärsvisumet är ett utmärkt alternativ för de som besöker Indien för att delta i affärsmöten, såsom försäljnings- och tekniska möten. Det är också ett perfekt val om du planerar att sälja eller köpa varor och tjänster i landet eller starta ett företag eller industriellt företag. Dessutom, om du vill genomföra turer eller hålla föreläsningar för Global Initiative for Academic Networks (GIAN), är e-Business visum rätt väg att gå.

Dessutom tillåter e-Business visum för Indien dig att rekrytera arbetare eller delta i handels- eller affärsmässor och utställningar. Det är också idealiskt för att besöka landet som expert eller specialist i ett projekt. Sammantaget är e-Business visum för Indien ett utmärkt alternativ för alla som vill engagera sig i affärsrelaterade aktiviteter.

För att få det indiska affärsvisumet måste du ansöka online och tillhandahålla de nödvändiga dokumenten, såsom ditt pass, ett färskt fotografi och bevis på dina affärsrelaterade aktiviteter. När din ansökan har godkänts får du ett elektroniskt visum för att resa in i Indien i affärssyfte.

Vilka saker kan jag inte göra med e-Business-visumet för Indien?

Som en utlänning som besöker Indien är det viktigt att förstå visumnormerna och reglerna för att få en smidig och problemfri resa.

För att svara på din fråga tar det vanligtvis bara några minuter att slutföra Indiens e-Business visumansökningsprocess. Om du tillhandahåller all nödvändig information och dokument tillsammans med ansökningsformuläret kan du förvänta dig att få ditt e-visum via e-post inom 24 timmar. Det rekommenderas dock att du ansöker minst fyra arbetsdagar innan ditt planerade besök i Indien för att undvika problem i sista minuten.

E-Business visum för Indien är det snabbaste och enklaste sättet att komma åt Indien i affärssyfte. Hela processen kan slutföras online, så du behöver inte besöka det indiska konsulatet eller ambassaden personligen. Detta gör det till ett bekvämt och tidseffektivt alternativ för affärsresenärer.

Det är viktigt att notera att även om det inte finns någon gräns för att besöka religiösa platser eller delta i vanliga religiösa aktiviteter, förbjuder visumnormerna dig från att delta i något "Tablighi-arbete". Detta inkluderar att föreläsa om Tablighi Jamaat-ideologi, cirkulera pamfletter och hålla tal på religiösa platser. Att bryta mot dessa normer kan leda till böter eller till och med ett inreseförbud i framtiden.

LÄS MER:

Även om du kan lämna Indien med 4 olika resesätt, dvs. med flyg, med kryssningsfartyg, med tåg eller buss, endast 2 inresesätt är giltiga när du reser in i landet på Indien e-Visa (India Visa Online ) med flyg och med kryssningsfartyg. Läsa Flygplatser och hamnar för indiskt visum

Vad är Indien Business Visa? 

Det indiska affärsvisumet är ett utmärkt alternativ för dem som vill delta i affärsaktiviteter i Indien. Med bekvämligheten av ett elektroniskt visumsystem har det blivit enklare och snabbare att ansöka om ett affärsvisum.

Indiens e-businessvisum för flera inresor tillåter en vistelse på upp till 180 dagar från och med dagen för första inresan.

E-visum för Indien är indelade i tre kategorier från och med den 1 april 2017, där kategorin Business Visa är en av dem.

Utländska resenärer kan nu ansöka om sitt affärsvisum upp till 120 dagar före deras förväntade ankomstdatum i Indien under det elektroniska visumsystemet, vilket har utökat fönstret för ansökningar från 30 till 120 dagar.

Detta har gjort att få ett affärsvisum mer effektiviserat för affärsresenärer.

Det rekommenderas att affärsresenärer ansöker om sitt indiska affärsvisum minst fyra dagar före sin resa.

De flesta ansökningar behandlas inom fyra dagar, men ibland kan visumbehandlingen ta ytterligare några dagar. Men när det godkänts är giltigheten för det indiska affärsvisumet ett år, vilket ger gott om tid för affärsresenärer att slutföra sina aktiviteter i Indien.

Så om du planerar en affärsresa till Indien, överväg att ansöka om det indiska affärsvisumet för att göra din resa problemfri och bekväm.

Hur fungerar ett e-företagsvisum?

När du reser till Indien i affärssyfte är det viktigt att känna till kraven för att få ett indiskt affärsvisum. Här är några viktiga fakta kom ihåg innan du ansöker:

Giltighet: Det indiska affärsvisumet är giltigt i ett år från utfärdandet och det är ett visum för flera inresor, vilket tillåter innehavaren att resa in i Indien flera gånger under det året.

Vistelsetid: Besökare kan stanna i Indien i 180 dagar under det år visumet är giltigt.

Ej konvertibel och ej förlängningsbar: När det väl har utfärdats kan det indiska affärsvisumet inte konverteras till en annan typ av visum eller förlängas utöver dess ursprungliga giltighetstid.

Max två visum: En individ kan ansöka om två indiska affärsvisum under ett kalenderår.

Tillräckliga medel: Sökande måste ha tillräckliga medel för att försörja sig själva under sin vistelse i Indien.

Nödvändiga dokument: Besökare måste alltid ha med sig en kopia av sitt godkända indiska affärsvisum när de är i Indien.

De måste också ha en retur- eller vidarebiljett när de ansöker om visum, och deras pass måste vara auktoriserat i minst sex månader från ankomsten till Indien med minst två tomma sidor för immigrations- och gränskontrollstämplar.

Passkrav: Alla sökande måste ha ett individuellt pass oavsett ålder. Diplomatiska eller internationella resedokument är inte berättigade till ett indiskt affärsvisum.

Begränsade områden: Det indiska affärsvisumet kan inte användas för att besöka skyddade/begränsade områden eller kantonområden.

Genom att hålla dessa krav i åtanke kan individer säkerställa en smidig process när de ansöker om ett indiskt affärsvisum och få ut det mesta av sin affärsresa till Indien.

När du ansöker om ett indiskt affärsvisum, tillhandahålla ytterligare styrkande dokument är viktigt för att öka dina chanser att lyckas.

För det första måste du tillhandahålla antingen ett visitkort eller ett affärsbrev som fungerar som bevis på ditt yrke. Detta dokument bör tydligt ange din position inom företaget och din verksamhets karaktär.

Utöver det måste du också svara på specifika frågor om de sändande och mottagande organisationerna.

Dessa frågor kommer att hjälpa den indiska regeringen att förstå syftet med ditt besöks syfte och förhållandet mellan de två organisationerna.

Det är viktigt att vara så omfattande och korrekt som möjligt när du svarar på dessa frågor, eftersom all felaktig information kan försena eller avvisa din visumansökan.

Sammantaget har en gedigen förståelse för Indiskt företagsvisum krav och tillhandahållande av nödvändiga stödjande dokument kommer att ge dig den bästa chansen att få visumet och påbörja din affärsresa till Indien.

Vad du kan göra med ett affärsvisum för Indien

Det indiska affärsvisumet är ett fantastiskt alternativ för individer som reser till Indien i affärssyfte. Med e-Business visum kan du göra flera resor till Indien inom ett år och tillbringa upp till 180 dagar i landet.

Detta visum är perfekt för affärsresenärer som vill delta i tekniska möten eller affärsmöten, etablera ett affärsföretag, genomföra turer, hålla föreläsningar, rekrytera mänskliga resurser, delta i utställningar eller mässor, eller fungera som expert eller specialist i samband med ett pågående projekt .

Man kan få ett indiskt affärsvisum online, vilket gör processen bekväm och problemfri. Så om du funderar på att göra affärer i Indien är det indiska affärsvisumet värt att överväga!

Hur länge är e-Business visum giltigt i Indien?

Det indiska affärsvisumet är ett bekvämt och effektivt sätt för berättigade medborgare att resa till Indien i affärssyfte. Med detta visum kan du stanna i Indien i nästan 180 dagar på ett år, antingen på en gång eller genom flera resor. Du tillåts också flera poster under denna tid så länge det totala antalet dagar du tillbringar i Indien är högst 180.

Det är dock värt att notera att du bara kan få maximalt två indiska affärsvisum inom ett år. Om det behövs för att stanna i Indien under längre perioder, ansök om ett konsulärt visum istället. Tyvärr, det indiska affärsvisumet kan inte förlängas.

När du använder ett indiskt affärsvisum är det viktigt att komma ihåg att du måste komma in i landet genom en av de 28 utsedda flygplatserna eller fem hamnar. Du kan avvika från vilken som helst auktoriserad Immigration Check Post (ICPS) inom Indien.

 Men om du behöver komma in i Indien landvägen eller genom en inresehamn som inte är en del av de utsedda e-Visa-hamnarna måste du ansöka om visum på en ambassad eller ett konsulat.

Vanliga frågor om visum för indiskt e-företag

Hur kan jag få ett affärsvisum för Indien?

Om du är passinnehavare från ett av de över 160 länderna, kommer du att vara glad att veta att du får en Indiskt företagsvisum har aldrig varit lättare. Eftersom hela ansökningsprocessen genomförs online behöver du inte oroa dig för att gå till en ambassad eller ett konsulat.

Det fina med det indiska affärsvisumet är att du kan påbörja ansökningsprocessen så tidigt som 120 dagar före ditt avresedatum. Men att slutföra processen minst fyra arbetsdagar innan din resa rekommenderas för att säkerställa en smidig och stressfri upplevelse.

För att vara berättigad till det indiska affärsvisumet måste du uppfylla de allmänna e-visumkraven. Men för affärsresenärer finns det ett extra steg. Du måste tillhandahålla ett affärsbrev eller kort och svara på frågor om dina avsändande och mottagande organisationer.

När din ansökan har godkänts får du det indiska affärsvisumet via e-post. Så oavsett om du ska till Indien för att arbeta eller delta i ett affärsmöte, gör det indiska affärsvisumet det enkelt för dig att resa utan krångel.

Vilken tid tar det att få ett affärsvisum till Indien?

Om du planerar en affärsresa till Indien, kommer du att bli glad att veta att ansökningsprocessen för indiskt företagsvisum är snabb och bekväm. Du kan fylla i formuläret med all nödvändig information och dokument på bara några minuter.

En viktig aspekt av det indiska affärsvisumet är att du kan skicka in din ansökan upp till 4 månader före ditt ankomstdatum, vilket ger dig gott om tid att få allt ordnat. Lämna din ansökan fyra arbetsdagar före din resa för att ge tillräckligt med tid för behandling.

I de flesta fall får sökande sina visum inom 24 timmar, vilket är otroligt snabbt. Det är dock alltid bäst att tillåta upp till fyra arbetsdagar i händelse av oväntade förseningar.

Det bästa med det indiska affärsvisumet är att det inte finns något behov av att besöka en ambassad eller ett konsulat personligen. Hela processen görs elektroniskt, vilket gör det till ett av de snabbaste sätten att få tillgång till Indien för dina affärsbehov.

Vilka dokument krävs för ett indiskt affärsvisum?

Ansökan om en Indiskt företagsvisum är nu enklare än någonsin, eftersom du kan göra allt online. Det finns dock några krav som du måste uppfylla för att vara berättigad till ett indiskt affärsvisum.

För det första, se till att ditt pass är giltigt i minst sex månader från din ankomst till Indien. Dessutom måste du ange en foto i passstil som uppfyller alla indiska visumfotokrav.

Du måste visa bevis på din fortsatta resa när du anländer till Indien. Det innebär att ha en flygbiljett tur och retur redo att presentera.

För att slutföra din ansökan om indiskt företagsvisum måste du tillhandahålla ytterligare dokumentation, till exempel ett visitkort eller brev från din arbetsgivare. Du kan också få några frågor om de sändande och mottagande organisationerna.

En av de bra sakerna med att ansöka om ett indiskt företagsvisum online är att du enkelt kan ladda upp alla dina styrkande dokument elektroniskt. Det betyder att du inte behöver besöka ett indiskt konsulat eller ambassad personligen för att presentera dina papper.

Indien: En blomstrande affärsnav

Indien är ett snabbt växande affärsnav med en blomstrande ekonomi och en stor pool av kvalificerad arbetskraft. Landet har gjort stora framsteg de senaste åren för att bli mer företagsvänligt, med betydande förbättringar av infrastruktur, teknik och politiska reformer.

Indien är nu världens sjätte största ekonomi och beräknas bli tredje år 2030. Landets styrkor ligger i dess olika industrier, inklusive informationsteknik, tillverkning, läkemedel och bioteknik.

Med en stor och växande konsumentmarknad erbjuder Indien enorma möjligheter för företag som vill utöka sin verksamhet. Dessutom har den indiska regeringen infört flera incitament och initiativ för att uppmuntra utländska investeringar och göra affärer i Indien enklare.

Sammantaget gör Indiens affärsvänliga miljö, kvalificerade arbetskraft och robusta infrastruktur det till en attraktiv destination för inhemska och internationella företag.


Medborgare i många länder inklusive USA, Frankrike, Danmark, Tyskland, Spanien, Italien är berättigade till Indien e-visum(Indisk Visa Online). Du kan ansöka om Indisk e-visumansökan online här.

Om du är osäker eller behöver hjälp för din resa till Indien eller Indien e-Visa, kontakta Indisk Visa Help Desk för stöd och vägledning.