• Engelskafranskatyskaitalienskaspanska
 • ANSÖK INDISKT VISUM

Indiskt medicinskt visum

Uppdaterad den Apr 11, 2024 | Indiskt visum online

e-Visa for India Medical Attendant tillåter sjuksköterskor, hjälpare, familjemedlemmar att ta hand om huvudpatienten som behöver medicinsk behandling. Indiens visum för vårdpersonal är beroende av huvudpatientens India Medical e-visum.

Internationella besökare till Indien som reser hit för medicinsk behandling kan ansöka om ett e-visum för sin resa som kallas Medicinsk e-Visa. Men lika hjälpsam som denna enkla process är chansen att de reser till ett annat land för att få en läkarundersökning behandling enbart är inte möjliga eftersom detta eVisa endast utfärdas baserat på den primära sökandens medicinska visum. Detta är ett beroende Visa på patienten. Skötare kommer att följa med familjemedlemmar eller patienter som kan ta hand om dem och stödja dem före och efter behandlingen.

För att komma in i landet medan de följer med besökaren kan dessa familjemedlemmar ansöka om ett elektroniskt visum eller e-visum avsett specifikt för dem. Den indiska immigrationen har gjort det indiska medicinska visumet tillgängligt för familjemedlemmar till besökare till landet som kommer som patienter för medicinsk behandling. Du kan ansöka om Indien Medical Attendant e-visum för Indien online istället för att behöva gå till den lokala indiska ambassaden i ditt land för att skaffa det.

Indian Medical Attendant E-Visa är en speciell typ av indiskt E-visum som tillåter vårdnadshavare för en patient från ett främmande land att följa med dem på deras resa till Indien där patienten kommer att få den bästa medicinska hjälpen och stödet från de bästa medicinska proffs och experter på området.

De vårdgivare som får komma in i Indien med patienten som innehar det indiska medicinska e-visumet kan vara anhöriga till patienten, vänner till patienten, sjuksköterskor till patienten, medhjälpare till patienten etc. Den indiska läkaren E -Visum är nära förknippat med patientens indiska medicinska e-visum.

Medborgare i främmande nationer som inte innehar det indiska passet, eller som är det inte de permanenta invånarna i Indien kommer att behöva vara i besittning av ett indiskt e-visum som är förknippad med det ändamål för vilket de önskar resa in och vistas i landet tillfälligt. I detta fall är syftet med resenärens besök medicinska ändamål.

Således bör den resenär som reser in i landet för medicinska ändamål ansöka om ett indiskt medicinskt e-visum. På så sätt kommer de att kunna uppfylla alla sina medicinska syften på bästa möjliga sätt med ett giltigt visum.

Det är också en av anledningarna till att en sökande bör få ett indiskt E-visum för medicinska ändamål eftersom det är lätt att få ett. Men den sökande kommer också att kunna få sällskap av två av sina släktingar eller vänner som kommer att vara med dem under hela resan för att ta hand om dem och även ge det nödvändiga stöd och vägledning de behöver.

För att följa med patienten som har ett indiskt medicinskt E-visum måste släktingen, vännen, sjuksköterskan eller någon annan vårdgivare ansöka om ett indiskt E-visum som är speciellt framtaget för dem. Denna speciella indiska E-Visa-typ är känd som Indian Medical Attendant E-Visa.

Som namnet antyder kommer patientens vårdgivare att kunna ta hand om patienten på sjukhuset eller någon annan medicinsk organisation där de har varit inlagda före och efter behandlingen är över.

Låt oss dyka in i att lära oss mer om det!

Behörighetsvillkor för Indien Medical Attendant Visa

Ansökningsförfarandet för Indian Medical Attendant Visa är ganska enkelt men för att du ska vara berättigad till det måste du uppfylla några behörighetsvillkor. Familjemedlemmar som följer med en patient som reser till Indien är berättigade till detta visum. Förutom dessa behörighetskrav för sjukvårdsvisumet för Indien måste du också uppfylla behörighetsvillkor för e-visum i allmänhet, och om du gör det kommer du att vara berättigad att ansöka om det.

Familjemedlemmar eller skötare som följer med en patient som reser till Indien för medicinsk behandling kan få ett medicinskt visum (MED X visum) som överensstämmer med längden på patientens medicinska visum. Men om minderåriga barn följer med en förälder med ett medicinskt visum, kan de få ett X-Misc. visum, som kommer att vara giltigt under samma tid som huvudvisuminnehavarens medicinska visum.

För utländska medborgare, exklusive de från Pakistan och Bangladesh, kan högst två individer (skötare eller familjemedlemmar) beviljas en MED X visum samtidigt. Pakistanska medborgare är berättigade till endast en skötare, medan bangladeshiska medborgare kan ha upp till tre skötare med sig.

Giltighetstid

Som det indiska medicinska visumet, det indiska medicinska assistenten visumet är ett kortvarigt visum och är endast giltigt i 60 dagar från inresedatumet av besökaren till landet, så du skulle vara berättigad till det endast om du avser att stanna i högst 60 dagar åt gången. Men sjukvårdsvisumet för Indien kan erhållas tre gånger per år så om du behöver komma tillbaka till landet som följer med patienten för deras medicinska behandling efter de första 60 dagarna av din vistelse i landet kan du ansöka om det två till gånger inom ett år.

Indiens medicinskt visum

Vad är innebörden av det indiska medicinska e-visumet?

Indian Medical Attendant elektroniskt visum beviljas i allmänhet till två skötare till en patient som har en Indiskt medicinskt e-visum. Innehavaren av det indiska medicinska e-visumet innehar med största sannolikhet det indiska medicinska e-visumet för att få medicinsk behandling i Indien. Och det är också anledningen till att skötaren också kommer att följa med dem till Indien.

Det indiska medicinska E-visumet utfärdas i allmänhet till familjemedlemmarna till patienten som kommer in i landet med det indiska medicinska e-visumet. Men i många fall ges även visum till den sökandes vänner, släktingar, sjuksköterskor etc.

Det indiska medicinska E-visumet kommer att vara giltigt i sextio dagar från det datum då det har utfärdats till sökanden. Detta visum kan inte förlängas eller konverteras till några andra indiska e-visumtyper. Sökande från främmande länder som kommer att resa in i Indien med detta indiska E-visum bör fylla i ett Ansökningsformulär för indiskt eVisa för samma.

Vad är ansökningsprocessen för den indiska läkarens e-visum?

För att slutföra att fylla i det indiska eVisa-ansökningsformuläret framgångsrikt och korrekt, kommer sökanden att behöva tillhandahålla viss viktig information om sitt visum. Denna viktiga information är i allmänhet associerad med deras personliga uppgifter såsom deras fullständiga namn, DOB, nationalitet, födelseort etc.

 • Fullständigt namn (förnamn och efternamn).
 • Födelsedatum
 • Födelseort
 • Bostadsadress
 • Kontaktinformation
 • Passdata

Tillsammans med olika avsnitt av frågor i det indiska eVisa-ansökningsformuläret kan sökanden förvänta sig att fylla i flera säkerhetsrelaterade frågor som vanligtvis är förknippade med sökandens tidigare brottsregister.

När det indiska eVisa-ansökningsformuläret för Indian Medical Attendant E-Visa har fyllts i, bör sökanden göra en onlinebetalning av visumavgifterna med ett giltigt kreditkort eller ett giltigt betalkort. Om det indiska E-visumet för läkarvården godkänns av den indiska regeringen, kan sökanden förvänta sig att visumet kommer till deras e-postinkorg.

Vilka är kraven för tillämpningen av det indiska medicinska E-visumet?

Kraven för Indian Medical Attendant E-Visa liknar inte bara kraven för Indian Medical E-Visa, utan de liknar krav på nästan alla typer av indiska e-visum.

De allmänna kraven som uppfylls för varje indiskt E-visumtyp är en skannad kopia av de sökandes pass som har utfärdats av regeringen i deras hemland. Dessutom kan endast innehavare av ett standardpass ansöka om ett E-visum för indisk läkare. Detta innebär att innehavare av ett diplomatpass inte kommer att ges en chans att ansöka om ett indiskt visum online.

Tillsammans med den skannade kopian av passet kommer sökanden till det indiska medicinska E-visumet också att behöva lämna in ett senaste fotot av sig själva som ska vara i färg och i ett JPEG-filformat. Passkopian ska vara i PDF-format.

Om du går vidare kommer den sökande att behöva ha en fungerande e-postadress också för ansökan om det indiska medicinska e-visumet. Som vi redan diskuterat ovan bör sökanden lämna in uppgifterna om sitt giltiga kreditkort eller betalkort som kommer att användas för att täcka avgifterna för det indiska medicinska E-visumet på deras onlinebetalningsportal.

Resenären som reser in i landet med det indiska medicinska E-visumet måste försäkra sig om att de har en flygbiljett tur och retur till det land från vilket de kom till Indien. Eller om de har för avsikt att resa till en tredje destination, bör de ha en flygbiljett för vidare resa.

Tillsammans med dessa dokument och andra krav måste sökanden till det indiska medicinska E-visumet lämna in information och filer om patienten som innehar det indiska medicinska e-visumet. Informationen om patienten som de ska ta hand om som sjukvårdare är följande:

 • Namnet på patienten som innehar det indiska medicinska e-visumet för att få medicinsk behandling i Indien.
 • Visumnumret för patientens indiska medicinska e-visumansökan. Detta nummer kommer att vara patientens applikations-ID.
 • Passnumret för den indiska medicinska elektroniska visuminnehavaren med vilken läkaren ska resa in i Indien.
 • Födelsedatum för den indiska medicinska e-visumsinnehavaren.
 • Slutligen måste den sökande ange nationaliteten för den indiska medicinska e-visuminnehavaren för vilken de tillfälligt kommer att vistas i Indien.

Hur länge kan läkaren stanna i Indien med den indiska läkarens e-visum?

Den sökande till det indiska medicinska E-visumet måste fylla i ansökningsformuläret och slutföra de andra procedurerna på ett sätt som är korrekt och felfritt. Detta kommer att säkerställa ett godkänt visum.

När det indiska E-visumet för läkare har godkänts för sökanden kommer de att kunna få giltighet i sextio dagar. Denna giltighet räknas från den dag då den sökande reser in i Indien som sin första inresa.

Läkarvårdarna för patienten som har kommit in i landet med det indiska läkarbesöket E-visum kan stanna kontinuerligt under sextiodagarsperioden i Indien. Eller så kan de lämna landet och gå in två gånger inom denna giltighetstid beroende på situationens behov.

Medborgare i främmande länder som vill få denna indiska e-visumtyp bör notera att de kommer att kunna ansöka och få ett indisk läkarvårds-e-visum tre gånger under trehundrasextiofem dagar.

Detta kommer att anses användbart eftersom vårdpersonalen kan behöva resa in i landet igen med patienten som kanske vill söka medicinsk behandling under en längre period i Indien. Den sökande måste kontrollera alla krav och behörighetskriterier för Indian Medical Attendant E-Visa och sedan bara fortsätta att ansöka om ett.

Alla krav, standarder för tillämpning och urvalskriterier kommer att göras tillgänglig för sökanden på webbplatsen där de kommer att ansöka om visum.

Sammanfattning av den indiska läkarens e-visum

Det indiska E-visumet för läkare kan erhållas i tre enkla steg som är tillgängliga på alla indiska E-visumwebbplatser. Som familjemedlem eller anhörig till en patient bör vårdpersonalen se till att de följer med patienten till landet så att de kan ta väl hand om dem hela tiden.

Detta har gjorts enkelt av den indiska regeringen 2014 eftersom två familjemedlemmar eller vänner till den sökande kommer att kunna komma in i landet med patienten med Indian Medical Attendant E-Visa som kan erhållas helt online eftersom det är ett elektroniskt resetillståndsdokument som fungerar som ett giltigt tillstånd för inresa och vistelse i landet under en viss period.

Vanliga frågor om den indiska läkarens e-visum

Fråga: Vem kommer att kunna ansöka om ett E-visum för indisk läkare?

Nära släktingar, familjemedlemmar eller nära vänner till patienten kommer att ges tillstånd att ansöka om ett E-visum för indisk medicinsk läkare. Det maximala antalet indiska medicinska E-visum som kommer att ges per patient som innehar det indiska medicinska e-visumet är två.

Så detta betyder att två familjemedlemmar eller två släktingar till den sökande kommer att kunna ansöka om ett E-visum för indisk läkare online.

Fråga: - Hur kan en läkare till en patient få ett E-visum för indisk läkare?

Processen för att få ett E-visum för indisk läkare är enkel. Huvudsakligen kommer den sökande att kunna ansöka om visum online. Sedan kommer de att få ett indiskt eVisa-ansökningsformulär som ska fyllas i med information som är hämtad från deras pass.

Därefter ska bifoga de väsentliga dokumenten ske. Och sedan måste den sökande göra en onlinebetalning för att betala avgifterna för sitt indiska medicinska E-visum via sitt giltiga kreditkort eller betalkort.

När visumansökan har skickats till den indiska regeringen för godkännande och när den kommer till sökandens e-postinkorg med statusen "Beviljad", kommer de att kunna använda den som ett giltigt tillstånd för att resa till Indien med patienten som är innehavare av Indian Medical E-Visa.

Fråga: Vilka krav uppfylls av den indiska läkaren för E-visum för att få visum online?

De grundläggande kraven för Indian Medical Attendant E-Visa är ett giltigt pass, ett giltigt kreditkort eller betalkort som tillhör en bank som accepteras av den indiska E-Visa betalningsportalen online. Då kommer också en giltig e-postadress att krävas i listan över grundläggande krav för Indian Medical Attendant E-Visa.

Kraven förutom de grundläggande är retur- eller vidareflygbiljetten, tillräckliga pengar, kopior av passet och det senaste fotot etc.

Indian Medical Attendant -Evisa – FAQ

Medicinsk behandling är en av de mest brådskande saker som gör att människor från hela världen kan komma till Indien. Enligt register anses Indiens medicinska anläggningar vara de bästa.

Medan medicinsk behandling kan vara en av anledningarna till att du resa till Indien, kan en av dina familjemedlemmar följa med dig genom hela processen.

Enligt den indiska regeringen kan till och med två familjemedlemmar tillåtas med en enda person om de reser till Indien för sin medicinska kontroll.

För att utnyttja denna möjlighet måste man använda en läkare visum. De personer som går med kan du ansöka om en Indisk e-medicinsk assistentvisum som naturligtvis ges till dig tillsammans med Indiskt e-medicinskt visum ges till patienten. Detta kan vara ett bekvämt sätt att vara med dina nära och kära under de tuffa tiderna av medicinsk behandling.

Hur länge är e-Medical Attendant e-visum giltigt i Indien?

 

När du anländer till Indien kan du stanna upp till 60 dagar från och med ankomstdatumet med hjälp av tillhandahållandet av Indiskt e-Medical Attendant Visa.

Detta visum utfärdas ett antal tre gånger inom en period av 12 månader. Man måste komma ihåg att sjukvårdsvisumet endast är avsett för de personer som följer med patienten. Patienten måste ha en e-medicinsk visum innan de kom till Indien för behandling.

Dokument som krävs för att ansöka om indiskt e-medicinskt visum

För en Indiskt e-medicinskt visum, måste du tillhandahålla några viktiga dokument för att säkerställa en smidig ansökningsprocess.

 • En skannad färgkopia av första sidan i ditt nuvarande pass bör innehålla dina uppgifter och passinformation.
 • Dessutom måste du skicka in ett färskt färgfoto i passstil som är taget enligt de nödvändiga specifikationerna.

Dessa dokument är viktiga för att behandla din Indisk medicinsk visum ansökan, så se till att ha dem redo innan du startar din ansökan.

När du ansöker om Indiskt e-Medical Attendant Visa för Indien måste du ange ytterligare information för att stödja din ansökan. Denna information inkluderar följande:

 • Namnet på den person som är huvudinnehavare av Indiskt e-medicinskt visum (dvs patienten).
 • Visanumret eller ansöknings-ID för den primära innehavaren av e-medicinsk visum.
 • Passnumret för huvudinnehavaren av e-medicinsk visum.
 • Födelsedatumet för den bästa e-Medical Visa-innehavaren.
 • Nationaliteten för den primära innehavaren av e-medicinsk visum.

Att ha denna information redo när du fyller i din ansökan hjälper till att säkerställa att den behandlas smidigt och snabbt.

Hur fungerar e-Medical Attendant Visa?

Om du kommer från ett av de kvalificerade länderna eller territorierna kan du ansöka om en Indiskt e-medicinskt visum online innan din resa till Indien. Godkännandeprocessen tar vanligtvis cirka fyra dagar, men det kan ta längre tid i vissa fall.

Om du har en familjemedlem eller två som följer med dig för medicinska ändamål kan de ansöka om en Indiskt medicinskt visum. Denna typ av visum tillåter familjemedlemmar att stanna i Indien under samma längd som personen som innehar visumet Indiskt e-medicinskt visum.

När din ansökan har granskats och godkänts, din indian e-medicinsk assistent visum kommer att skickas via e-post. Detta gör att du kan resa till Indien för medicinska ändamål.

Så, se till att du har tillgång till din e-post och har tillhandahållit korrekt kontaktinformation för att säkerställa en smidig visumprocess.

Vad ger det indiska e-Medical Attendant Visum dig rätt att göra?

Smakämnen Indiskt e-Medical Attendant Visa är en speciell typ av visum som tillåter familjemedlemmar till en e-medicinsk visuminnehavare att följa med dem under deras medicinska behandling i Indien. Om du planerar att ansöka om detta visum, här är några viktiga saker du bör veta.

För det första måste alla resenärer ha tillräckligt med ekonomiska resurser för att täcka sina utgifter i Indien. Detta inkluderar boende, mat och andra förnödenheter. Dessutom är det obligatoriskt att alltid ha med sig en kopia av det godkända e-Visa Indien under ditt besök.

Det är också viktigt att notera att du behöver en retur- eller vidarebiljett när du ansöker om din Indiskt e-Medical Attendant Visa. Varje resenär måste ha ett pass, oavsett ålder, och barn kan inte inkluderas i online-visumansökan av sina föräldrar.

Slutligen måste ditt pass vara giltigt i minst sex månader från ankomstdatumet till Indien och måste ha minst två tomma sidor för att immigrations- och gränskontrollmyndigheterna ska kunna placera sina in- och utresestämplar.

Så om du planerar att följa med en älskad för deras medicinska behandling i Indien, se till att du känner till det Indisk e-Medical Attendant-visum krav.

Hur länge är e-Medical Attendant Visa giltigt i Indien?

Om du reser till Indien för att följa med någon som ska få medicinsk behandling kan du ansöka om en Indisk e-Medical Attendant-visum. När det har godkänts tillåter detta visum dig att stanna i Indien i upp till 60 dagar från ankomstdagen.

Du har också möjlighet att lämna landet och återvända upp till 2 gånger till inom 60 dagar. Det är viktigt att notera att denna typ av visum endast kan användas tillsammans med ett Indiskt e-medicinskt visum och gäller för tre resor inom ett år.

Vanliga frågor om Indian Medical Attendant Visa

Vem kan ansöka om ett medicinskt visum?

Ans. Om du har en familjemedlem som reser till Indien för medicinsk behandling kan du ansöka om en Indisk e-Medical Attendant-visum uppkopplad. Detta visum är speciellt utformat för individer som följer med en patient för medicinsk behandling i Indien. Du kan ansöka om upp till tre Indiska visum för e-medicinsk assistent på ett år, och maximalt två familjemedlemmar kan beviljas detta visum per patient. Det är dock viktigt att notera att Indiskt e-Medical Attendant Visa kan endast användas när du reser med patienten, som måste ha ett e-medicinskt visum för Indien.

Hur får man ett medicinskt visum för Indien?

Ans. Om du har en familjemedlem som söker medicinsk behandling i Indien kan du enkelt ansöka om en Indisk e-medicinsk assistentvisum genom att fylla i ett onlineformulär. Formuläret kräver att du uppger din personliga information, passinformation och kontaktinformation. Du kommer också att bli ombedd att svara på några säkerhetsfrågor.

Slutför Indisk e-medicinsk assistentvisum ansökan är enkel och kan göras på några minuter. Fyll i nödvändig information och bifoga digitala kopior av ditt pass och andra styrkande handlingar. När du har ansökt kan du förvänta dig att få ditt godkänt Indisk e-medicinsk assistentvisum inom några arbetsdagar, skickas direkt till den e-postadress du angett.

Grunder på vilka du kan ansöka om India Medical Attendant Visa

Du kan endast ansöka om medicinsk assistansvisum för Indien om du reser med någon som redan har eller har ansökt om det indiska medicinska visumet och kommer att få medicinsk behandling i Indien. Endast två medicinska assistenter visum beviljas mot ett medicinskt visum, vilket innebär att endast två personer skulle vara berättigade att resa till Indien tillsammans med patienten som redan har skaffat eller har ansökt om ett medicinskt visum.

Krav för Indien Medical Attendant Visa

Många av kraven för ansökan om Indian Medical Attendant Visa är desamma som för andra e-visum. Dessa inkluderar en elektronisk eller skannad kopia av den första (biografiska) sidan i besökarens pass, som måste vara standardpass, inte diplomatisk eller någon annan typ av pass, och som måste förbli giltig i minst 6 månader från dagen för inresa till Indien, annars skulle du behöva förnya ditt pass. De andra kraven är en kopia av besökarens senaste färgfoto i passform, en fungerande e-postadress och ett betalkort eller ett kreditkort för betalning av ansökningsavgifterna. Du måste också ha en retur eller vidare biljett utanför landet. Förutom dessa dokument och information är andra krav som är specifika för det indiska medicinska visumet dokument och detaljer relaterade till innehavaren av medicinskt visum som de skulle åtfölja. Dessa inkluderar namnet på patienten som måste vara innehavaren av det medicinska visumet, visumnumret eller ansöknings-ID för innehavaren av medicinskt visum, passnumret för innehavaren av det medicinska visumet, födelsedatumet för innehavaren av medicinskt visum, och medborgarskapet för innehavaren av medicinskt visum.

Du bör åtminstone ansöka om India Medical Attendant Visa 4-7 dagar i förväg av ditt flyg eller datum för inresa till landet. Medan medicinsk assistentvisum för Indien inte kräver att du besöker den indiska ambassaden, bör du se till att ditt pass har två tomma sidor som invandringschefen kan stämpla på flygplatsen. Liksom andra e-visum måste innehavaren av det indiska medicinska assistenten visum komma in i landet från godkända immigrationscheckposter vilket innefattar 31 flygplatser och 5 hamnar och innehavaren måste lämna de godkända immigrationskontrollstationerna också. 

India Medical Attendant e-Visa kräver att du tillhandahåller de viktigaste patientuppgifterna som behöver Indien medicinskt e-visum. Observera att om du är besöker dina familjemedlemmar, vänner, besöker för en yogatur eller sightseeing och turistmål, då behöver du ansöka om Indien turist e-visum. För varje resa som du planerar till Indien som är relaterad till rekrytering, besökande företag, handelsrelaterade möten, affärsmöten, agera som expert i ett nytt eller pågående projekt, kommersiella diskussioner, konferenser, mässor och affärs- eller industrimöten och diskussioner måste du ansöka om Indien Business e-visum Online.

 

2024-uppdateringar för Medical Attendant Visa

 • Indisk viseringsansökan är en process i tre steg
 • Se till att Passet är giltigt i sex månader
 • För att lova de bästa chanserna för godkännande, ladda upp eller maila din foto som överensstämmer med riktlinjerna för eVisa India.
 • Sjukhusbrev på det officiella brevpapperet kommer att krävas för både patienter och skötare för medicinskt visum för Indien. Varje typ av visum har sin egen dokumentkrav.
 • Indian Medical Attendant Visa är ett visum för människor som vill följa med en patient med ett indiskt medicinskt visum.

 • Visumet är gäller i 60 dagar och kan erhållas tre gånger per år.

 • Deltagarna måste ha ett giltigt pass och en valfri flygbiljett.

 • Endast två skötare är tillåtna per patient

 • De måste också tillhandahålla bevis på sin relation till patienten och bevis på patientens medicinska behandling i Indien. Maila och kontakta oss för exempel på sjukhusbrev.


Det finns över 171 nationaliteter som är berättigade till indiskt e-visum online. Medborgare från USA, Storbritannien, Australien, Kambodja, Kuba och albanien bland andra nationaliteter är berättigade att ansöka om indiskt onlinevisum.